همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

عدالت ترمیمی و پيشگيري از جرم در بستر جامعه مدني و فرهنگ هاي سنتي و بومي


1- نقش فرهنگ هاي سنتي و بومي در صلح و سازش و پيشگيري از انتقام خصوصي

2- عدالت ترمیمی در آموزه¬های دینی و کار بست هاي پيشگيرانه آن

- نقش مساجد و نهادهای مذهبی در پیشگیری ترمیمی از جرم

- پیوند عدالت ترمیمی و عدالت اجتماعی در ادیان الهی

- رویکرد عدالت ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری در اسلام

- کارکرد پیشگیرانه سنت ها و رویه های ترمیمی (بخشش، عفو، توبه ) در اسلام

3- مشاركت ترميمي جامعه محلي و انجمن هاي مردم نهاد در پاسخگويي به مشكلات ناشي از جرم

4- رويكرد عدالت ترميمي به عملكرد شوراياري ها و و شوراهاي اسلامي شهر و روستا

5- تعامل سنت هاي بومي صلح و سازش با نظام رسمي عدالت كيفري.