همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی پیش همایش ششم : کارکردهای ترمیمی انجمن های مردم نهاد

لینک دانلود پیش همایش ششم 

 

سخنرانان :

1- دکتر فاطمه قاسم زاده ؛ رییس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کاروخیابان 

2- سرکار خانم لیلا ارشد ؛ مددکار اجتماعی ، موسس خانه خورشید 

3- جناب آقای خسرو صالحی ؛ مدیرعامل موسسه تاک سرزمین من

4- دکتر محمد فرجیها ؛ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس