همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی تمامی نشست ها و کارگروه های همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

1- افتتاحیه 

سخنرانان :

الف) دکتر محمد فرجیها ( دبیرهمایش) : در آمدی بر همایش عدالت ترمیمی

ب) دکتر سید محمد تقی احمدی (رییس دانشگاه تربیت مدرس)

پ) دکتر مرتضی شهبازی نیا ( رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس 

پ) دکتر محمد باقر الفت ( معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) : عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در سیاست های قضایی 

ت) دکتر الهام امین زاده ( معاون حقوقی ریاست جمهوری) : عدالت ترمیمی در سیاست گذاری و قانونگذاری ملی

لینک دانلود فایل صوتی افتتاحیه

 

2- نشست عمومی اول : مدیر نشست دکتر محمد فرجیها

سخنرانان :

الف) دکتر علی حسن نجفی ابرندآبادی : بسترهای حقوقی  و اجتماعی عدالت ترمیمی در ایران

ب) پروفسور جان برایت ویت : عدالت ترمیمی و تنظیم گری پاسخگو 

پ) ذکتر رحیم نوبهار : ظرفیت نهاد توبه و عفو برای توسعه عدالت ترمیمی

ت) دکتر هیدر استرنگ : نشست‌های عدالت ترمیمی

لینک دانلود نشست عمومی اول

 

3- نشست عمومی دوم :  مدیر نشست دکتر محمد علی ازدبیلی

الف) دکتر جنین جسکی : الگوهای میانجی‌گری کیفری در آمریکا

ب) پروفسور ژاک فاژه : میانجی‌گری بزه‌دیده – بزهکار یا میانجی‌گری کیفری ، از عقلانیت قضایی تا عقلانیت ارتباطی 

پ)دکتر استل زینستگ  : عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیر پیش‌رو

لینک دانلود نشست عمومی دوم 

 

4- کارگروه «بسترهای سنتی و بومی صلح و سازش»

در کارگروه «بسترهای سنتی و بومی صلح و سازش» هشت مقاله ارائه شد . مدیریت این کارگروه بر عهده جناب دکتر تقی آزاد ارمکی بود . هدف از برگزاری این کارگروه بررسی ظرفیت‌های فرهنگ و رسوم بومی صلح و سازش در انطباق با اصول عدالت ترمیمی بود . مقالاتی که در اینن کارگروه ارائه شد : 1- سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی سازگاری و صلح در ایران توسط دکتر تقی آزاد ارمکی  2- آیین فصل و کارکرد پیشگیرانه ترمیمی از تکرار جرم توسط دکتر منصور عطاشنه 3- سنت خون بس و عدالت ترمی توسط دکتر روح‌الدین کردعلیوند 4- جلوه‌های عدالت ترمیمی در فرهنگ ایل بختیاری توسط مجید قورچی بیگی 5- مشارکت ترمیمی شوراهای محلی هرات در حل و فصل منازعات منجر به قتل توسط آقای عبدالبصیر شیخ‌احمدی 6- سازوکارهای صلح و سازش قوم ترکمن ساکن خراسان شمالی توسط جناب دکتر محمدباقر مقدسی 7- بررسی مردم‌شناختی راهکارهای حل اختلاف در جامعه سنتی گیلان توسط جناب دکتر هاشم موسوی و 8- فرهنگ‌سازی گفتمان عدالت ترمیمی : از طریق استعاره‌های مفهومی در چارچوب شناختی : رویکرد زبانشناسی حقوقی توسط دکتر فائزه فرازنده پور

 

لینک دانلود کارگروه «بسترهای سنتی و بومی صلح و سازش»

 

5- کارگروه «جنسیت و عدالت ترمیمی»

در کارگروه «جنسیت و عدالت ترمیمی» شش مقاله ارائه شد و مدیریت کارگروه برعهده سرکارخانم دکتر هما داوودی بود . هدف از این کارگروه امکان‌سنجی پاسخ‌های ترمیمی در قبال خشونت‌های جنسی و  ارائه راهکارهای ترمیمی و غیرکیفری به چنین جرایمی بود . در این کارگروه مقالات ذیل ارائه شد : 1- جایگاه عدالت ترمیمی برای زنان در مهندسی ساختارهای حقوقی ایران توسط دکتر هما داوودی 2- مطالعه تطبیقی کاربرد عدالت ترمیمی در خشونت های جنسی توسط دکتر استل زینستگ 3- تعامل عدالت ترمیمی با برنامه خانواده درمانی سیستمی در درمان خشونت خانوادگی توسط دکتر محمد کامران درخشان 4- راهکارهای جبران خسارت در جرائم منافی عفت در حقوق ایران بر مبنای اصول عدالت ترمیمی توسط دکتر هاجر آذری 5- رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم جنسی توام با رضایت توسط آقای ایمان شاه‌بیگی 6-رویکرد جنسیت محور به قدرت چانه زنی طرفین دعوی در فرایند میانجیگری توسط سرکار خانم مهرناز ملاپروری

 

لینک دانلود کارگروه «جنسیت و عدالت ترمیمی»

 

6- کارگروه «عدالت ترمیمی و سینما»

 

در کارگروه «عدالت ترمیمی و سینما» 3 مقاله ارائه شد و بخش‌های از فیلم مستند «آخرین کوچ» و فیلم داستانی «خون‌بس» به نمایش درآمد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .  مدیریت این کارگروه برعهده جناب دکتر فرهاد الله وردی قرار داشت . هدف از این کارگروه بررسی نمودهای پرداخت فرهنگ صلح و سازش در رسانه سینما و امکان‌سنجی ظرفیت‌های این مدیوم برای بازنمایی و ترویج فرهنگ‌های ترمیمی بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- بازنمایی سازوکارهای عدالت ترمیمی از منظر سینمای ایران توسط جناب آقای محمد گنج‌علی شاهی 2- دراماتیک شدن عدالت ترمیمی توسط جناب دکتر فرهاد الله وردی 3- بازنمایی سینمایی تقابل عدالت کیفری و سازوکارهای ترمیمی در فیلم‌های مسعود کیمیایی توسط جناب آقای اسدالله غلامعلی و پس از ایشان نمایش دو فیلم که پیشتر به آن‌‌ها اشاره شد

 

لینک دتنلود کارگروه «عدالت ترمیمی و سینما»

 

7- کارگاه آموزشی «کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال»

 

در کارگاه آموزشی «کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال» سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم‌زاده (رییس هیات مدیره سبکه یاری کودک کار و خیابان) ، سرکار خانم ثریا عزیزپناه (عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار) ، سرکار خانم زهرا رحیمی خامنه (مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی(ع) ) و جناب آقای شارمین میمندی نژاد ( عضو هیئت مدیره جمعیت دانشجویی امام علی(ع) )  به بیان تجربیات خود در حوزه واکنش به بزه کودکان و نوجوانان پرداختند و در دو گروه از حضار خواستند تا با یکدیگر از تجربیات و دانسته‌های خود درباره نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای عدالت ترمیمی و پروسه‌های ترمیمی صحبت کنند.

 

لینک دانلود کارگاه آموزشی «کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال»

 

8- کارگروه « عدالت ترمیمی در رویه‌های پلیسی»

 

در کارگروه « عدالت ترمیمی در رویه‌های پلیسی» پنج مقاله ارائه شد و مدیریت این کارگروه برعهده جناب دکتر محمد بارانی بود . هدف از این کارگروه بررسی اصول و کاربرد برنامه‌های ترمیمی در حوزه وظایف نیروی انتظامی و مددکاران دایره مددکاری پلیس بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- ارزیابی اصول عدالت ترمیمی در میانجیگری پلیس توسط دکتر محمد بارانی 2- بررسی اصول نظام‌نامه‌های اخلاقی مشاوره با رویکرد عدالت ترمیمی توسط جناب آقای علیزضا حمیدی‌فر 3- کاربرد عدالت ترمیمی در برنامه‌های پلیسی توسط خانم دکتر هیدر استرنگ 4- عدالت ترمیمی؛ نقش دایره مددکاری اجتماعی پلیس در میانجی‌گری توسط سرکار خانم دکتر زهرا عابدی‌نژاد و 5- آسیب¬شناسی نقش ماموران پلیس 110در میانجی‌گری کیفری توسط جناب آقای صالح عبدی‌نژاد .

 

لینک دانلود کارگروه « عدالت ترمیمی در رویه‌های پلیسی»

 

9-  کارگروه «عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی»

 

در کارگروه «عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی» هفت مقاله ارائه شد و مدیریت این کارگروه برعهده جناب دکتر محمد جعفر حبیب‌زاده بود . هدف از این کارگروه امکان‌سنجی جایگزین کردن پاسخ‌های ترمیمی بجای پاسخ‌های کیفری و آگاهی از کیفیت و چگونگی اجرای چنین فرایندهایی در نظام عدالت کیفری ایران بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد: 1- امکان سنجی کاربست برنامه‌های ترمیمی در جرایم دولتی توسط جناب آقای نبی‌الله غلامی 2- جلوه‌های عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی : نمونه‌پژوهی ستاد تدبیر در استان خراسان رضوی توسط جناب آقای علی ادبی چرمی 3- امکان سنجی بکارگیری رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی؛ بررسی رویه قضایی توسط جناب آقای محمد باهو 4- گفتمان ترمیمی سیاست جنایی ایران در زمینه پاسخ‌دهی به جرایم علیه مصرف‌کنندگان توسط جناب دکتر امیرحسین نیازپور 5- لزوم استفاده از مجازات‌های سبز در جرایم محیط زیستی؛ با تاکید بر پیشگیری و ترمیم توسط جناب آقای مسعود فریادی 6- ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار توسط جناب دکتر محمد بهروزیه 7- رویکرد ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری ناظر به اشخاص حقوقی و آثار آن توسط جناب دکتر محسن شریفی

 

لینک دانلود  کارگروه «عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی»

 

10 - کارگروه «مددکاران اجتماعی و میانجی‌گری کیفری»

 

در کارگروه «مددکاران اجتماعی و میانجی‌گری کیفری» شش مقاله ارائه شد و مدیریت این کارگروه نیز برعهده جناب دکتر ابوالقاسم خدادی بود . هدف از این کارگروه آشنایی با کارکردهای ترمیمی مددکاران اجتماعی و بحث تخصصی درباره میانجی‌گری و تسهیل‌گری ترمیمی بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- آسیب شناسی نقش مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری و تحلیل جایگاه آن در ارتقای عدالت ترمیمی توسط سرکار خانم منصوره شجریان  2- ظرفیت‌های ترمیمی نهاد مددکاری اجتماعی زندان مورد مطالعه : زندان مرکزی مشهد توط جناب آقای هادی آتشی گلستانی 3- میانجی‌گری شهروندان یا اجتماع توسط پروفسور ژاک فاژه 4- مددکار اجتماعی ؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری توسط جناب دکتر ابوالقاسم خدادی 5- نقش قاضی در حل اختلافات و میانجی‌گری کیفری : نمونه‌پژوهی در شهر رشت توسط جناب آقای علیرضا مهدی پور 6- نقش قاضی در حل اختلافات و میانجی‌گری کیفری : نمونه‌پژوهی در شهر رشت توسط سرکار خانم مریم مژدهی فرد

 

لینک دانلود کارگروه «مددکاران اجتماعی و میانجی‌گری کیفری»

 

11-  کارگروه «پاسخ‌های ترمیمی به خشونت در مدارس»

 

در کارگروه «پاسخ‌های ترمیمی به خشونت در مدارس» چهار مقاله ارائه شد و مدیریت آن برعهده خانم دکتر زهرا بازرگان بود . هدف از این کارگروه آشنایی با فرایندهای نوین ترمیمی در خصوص معضلات مربوط به قلدری در مدارس و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال از طریق فرایندهای ترمیمی بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- پیشگیری از خشونت و اختلافا‌های رفتاری دانش‌آموزان با استفاده از رویکرد میانجی‌گری در مدرسه توسط خانم دکتر زهرا بازرگان 2- فرهنگ ترمیمی در مدارس و تعامل دوسویه آن با سرمایه اجتماعی توسط جناب دکتر باقر شاملو 3- میانجی‌گری در مدرسه؛ نمودی از عدالت ترمیمی توسط سرکار خانم سودابه رضوانی 4- اثربخشی میانجی‌گری همتایان در مدرسه راهنمایی توسط جناب آقای داوود قنبری اکبرآباد

 

لینک دانلود  کارگروه «پاسخ‌های ترمیمی به خشونت در مدارس»

 

12- کارگروه «عدالت ترمیمی در فرایند قضایی»

 

در کارگروه «عدالت ترمیمی در فرایند قضایی» پنج مقاله ارائه شد و مدیریت آن برعهده جناب استاد علی حسین نجفی ابرندآبادی بود . هدف از این کارگروه بررسی پتانسیل‌های ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری و نقش مقامات قضایی دادسرا و دادگاه در کاربست اصول و فرایندهای ترمیمی بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- خوانش ترمیمی از قرار ترک تعقیب توسط جناب دکتر شهرام ابراهیمی 2- آیین‌های ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری : چالش‌ها و راهکارها توسط جنا آقای محمدرضا حدادزاده 3- دادگاه‌های حل مساله و جلوه‌های ترمیمی آن توسط جناب آقای علی عزیزی 4- کاربرد عدالت ترمیمی در دادگا‌ه‌های کیفری توسط خانم دکتر جنین جسکی 5- تعامل عدالت ترمیمی و عدالت درمانی توسط جناب آقای محمد رضوانی

 

لینک دانلود کارگروه «عدالت ترمیمی در فرایند قضایی»

 

13 -  کارگروه « عدالت ترمیمی: بنیان‌های نظری و آموزه‌های دینی»

 

در کارگروه « عدالت ترمیمی: بنیان‌های نظری و آموزه‌های دینی» نه مقاله ارائه شد و مدیریت آن برعهده جناب دکتر جلیل امیدی بود . هدف از این کارگروه علاوه بر آشنایی با ایده‌های نوین ترمیمی و عمیق شدن در برخی جنبه‌های مغفول مانده پارادایم عدالت ترمیمی ، تطبیق آموزه‌های دینی با اصول عدالت ترمیمی در جهت ارائه‌ی خوانشی اسلامی از اصول و مبانی عدالت ترمیمی بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- چالش‌های مبنایی ترمیم به مثابه راه سوم عدالت توسط خانم دکتر مهرانگیز روستایی 2- تعزیرات ، هزینه‌های جرم و عدالت ترمیمی ، به صورت مشترک توسط جناب دکتر محسن برهانی و سرکار خانم المیرا نوری 3- آموزه‌ صلح و سازش و میانجی‌گری در حل و فصل منازعات سیاسی مسلمانان توسط جناب دکتر حسین آقابابایی 4- تحول مفهوم حق در عدالت ترمیمی و کارکرد پیشگیرانه آن توسط جناب دکتر فیروز محمودی جانکی 5-  دیه در حقوق اسلامی یک جایگزین ترمیمی (غیرکیفری و بزه‌دیده محور) برای جرایم نسبت به اشخاص توسط جناب دکتر علی صفاری 6- کاربرد نهاد وقف در حمایت از سازوکارهای عدالت ترمیمی؛ با تاکید بر جبران خسارات وارده بر بزه‌دیده توسط جناب آقای حسن فکور 7- قرائت ترمیمی از نهاد قاضی تحکیم توسط جناب دکتر عبدالرضا اصغری 8- عدالت ترمیمی به مثابه عدالت اجتماعی در اسلام و مسیحیت توسط جناب آقای محمدرضا اسدی 9- احکام صلح در نظام حقوقی عراق توسط سرکار خانم دکتر ندا کاظم

 

لینک دانلود کارگروه « عدالت ترمیمی: بنیان‌های نظری و آموزه‌های دینی»

 

14- کارگروه «رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم سایبر»

 

در کارگروه «رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم سایبر» چهار مقاله ارائه شد و مدیریت آن بر عهده جناب دکتر محمدعلی حاجی ده‌آبادی بود . هدف از این کارگروه آشنایی با پیشنهادهادات عملی عدالت ترمیمی برای پاسخ به جرایم سایبری و رایانه‌ای و امکان ایجاد سازش در پرونده‌های کیفری سایبری بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- عمومی شدن بزه در فضای سایبر؛ از علت شناسی تا پاسخ‌دهی در پارادایم عدالت ترمیمی توسط جناب آقای احسان سلیمی 2- پاسخ‌های ترمیمی به انحراف¬های سایبری در پرتو نظریه شرمساری بازپذیرنده توسط جناب آقای حسین محمد کوره‌پز 3- فرایندهای ترمیمی در جرایم سایبری توسط سرکار خانم آزاده صادقی 4- بررسی کاربردی عدالت ترمیمی در جرایم سایبری بانکداری الکترونیکی توسط جناب آقای افشین آذری متین

 

لینک دانلود کارگروه «رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم سایبر»

 

15- کارگروه «عدالت ترمیمی ، جرایم خشونت‌بار و سازمان‌های مردم‌نهاد»

 

در آخرین کارگروه این همایش با موضوع «عدالت ترمیمی ، جرایم خشونت‌بار و سازمان‌های مردم‌نهاد» که با مدیریت سرکار خانم دکتر محبوبه امینی برگزار شد هدف از برگزری این کارگروه بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ترویج و اعمال فرایندهای ترمیمی و مشارکت جامعه مدنی در این فرایندها و همچنین امکان‌سنجی کاربست فرایندهای ترمیمی در جرایم خشونت‌بار بود . مقالاتی که در این کارگروه ارائه شد : 1- جلوه‌های عدالت ترمیمی در قتل عمد ؛ با تاکید بر فاصله ارتباطی میان بزهکار و بزه‌دیده توسط خانم دکتر محبوبه امینی 2- نقش وکلای دادگستری در جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قتل عمدی توسط سرکار خانم فرزانه واحد 3- میانجی‌گری در جرم قتل عمدی توسط سرکار خانم حدیثه تاجیک 4- رویکرد تطبیقی به مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایندهای ترمیمی توسط جناب آقای امین تویسرکانی 5- کارکردهای ترمیمی سازمان‌های مردم نهاد در جرایم علیه منافع عمومی ؛ چالش‌ها و موانع توسط جناب آقای امین آقایی

 

لینک دانلود «عدالت ترمیمی ، جرایم خشونت‌بار و سازمان‌های مردم‌نهاد»

 

16- اختتامیه

 

در آخر روز دوم مراسم اختتامیه نیز خانم دکتر اولین زلرر با موضوع « فضایل درونی ما ؛ ارزش‌های جهانشمول و نشست‌های صلح و سازش» سخنرانی خود را ایراد فرمودند . ایشان معتقد بودند فرایندهای ترمیمی افراد را وارد جهانی در ارتباط با یکدیگر می‌کند و در این بین ارزش‌های مشترک افراد نقش محوری ایفا می‌کند . ایشان در سخنرانی خود به بررسی نظری و عملی چنین ارزش‌هایی پرداختند وبه دو مورد از تجربه‌های شخصی خود به عنوان تسهیلگر فرایندهای ترمیمی اشاره کردند .

پروفسور جان برایت نیز به عنوان دومین سخنرانی خود به بررسی بخشش و سنت‌های ایرانی حل و فصل اختلافات پرداختند . در این سخنرانی ایشان به تجربه سفر یک‌ماهه خود به ایران و پژوهش‌های شخصی که ایشان با هماهنگی و همراهی دانشگاه تربیت مدرس در سنتهای بومی و فرهنگی ایرانی در حوزه صلح و سازش اشاره کرده و از قابلیت بالای بسترهای ریشه‌داری سنتی ایران برای اجرای اصول ترمیمی اشاره فرمودند .

در آخر نیز جناب دکتر محمد فرجیها تجربه چهارماه برنامه‌ریزی و دو روز همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم را جمع‌بندی کرده و نوید ادامه فعالیت‌های دبیرخانه همایش را دادند .

 

لینک دانلود اختتامیه