همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

سخن دبیر همایش

عدالت ترمیمی رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری از آن است. بر خلاف روش های سنتی عدالت کیفری  که تمرکزش بر احراز عنوان  مجرمانه و سرکوبی جرم و مجرمان است، الگوهای عدالت ترمیمی به عنوان زیربنایی جرم و اختلافات کیفری می پردازد و درصد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های بزهکاران، و کلیه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند. عدالت ترمیمی، پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت  ریشه های جرم و اختلافات، جلب مشارکت جامعه محلی در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش های فرهنگی و دینی مبتنی بر صلح و سازش دنبال می کند.

در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته با آگاهی از فقدان اثر بخشی واکنش های کیفری دولتی در کنترل جرم، مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش و احیا ظرفیت های جامعه محلی در تولید نظم و امنیت عمومی را در پیش گرفته اند، برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای برنامه های مدرن سازی نظام نظام عدالت کیفری به طور ناخواسته در جهت تضعیف ساز و کارهای سنتی حل و فصل اختلاف ها، گسترش فرهنگ توسل به نهادهای کیفری، استخدام پلیس و قاضی بیشترو احداث زندان های جدید گام برداشته اند. بر این اساس، سنت های بومی و محلی رایج در جوامع شرقی الهام بخش بسیاری از مفاهیم، نظریه هاو رویه های ترمیمی در کشورهای غربی بوده است، ولی به دلیل ضعف در تولید داده های تجربی و فقدان نظریه پردازی علمی، سرزمین ارزش ها و اندیشه های عدالت ترمیمی خود از دستاوردهای این رویکرد بهره چندانی نبرده است.

همایش بین المللی "عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم" فرصت مناسبی برای گفتگوو تبادل نظر در خصوص بازشناسی کارکردهای پیشگیرانه رویه های ترمیمی موجود در فرهنگ های بومی و سنتی، توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی در نهادهای عدالت کیفری، شناسایی ظرفیت های ترمیمی موجود در قوانین مقررات کیفری، چالش های حقوقی و فرهنگی عدالت ترمیمی و نیز آشنایی با تجربه های بین المللی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی است. همراهی و مشارکت علمی همکاران دانشگاهی، دانشجویان، حقوقدانان، جامعه شناسان، روان شناسان و افراد صاحب نشر و با تجربه در مباحث عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم بر غنای این همایش خواهد افزود. مشتاقانه منتظر دریافت مقاله ها، گزارش های پژوهشی و تجربه های ترمیمی در مناطق مختلف کشور هستیم.